Hồng Trà Shan Tuyết được trồng lâu đời qua các thế hệ đồng bào dân tộc Tày, Dao, Mông. Có những vườn chè tuổi thọ vài trăm năm, có nhiều ở các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái.