Trà Hoa Nhài có nguồn gốc từ thời Tống của Trung Quốc (960 - 1279). Đây được xem là loại trà ướp hương nổi tiếng nhất của Trung Quốc thời bấy giờ. Do sự giao thoa văn hóa giữa các nước, trà hoa nhài dần xuất hiện ở các nước Châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Loại trà này được xếp vào một trong ba loại trà ướp hương cổ truyền nổi tiếng nhất nước ta.